Kroppsmedveten Ridning

Vill du nå bättre resultat i din ridning? 

Genom att öka kunskapen och känslan för hur du "kontrollerar" din egen kropp ökar du också samspelet med hästen. Träning ger färdighet!

Mer info om träningarna hittar du på sidorna:

Träning Ridhia, Rengsjö